top of page

גיוס משקיע, גיוס משקיעים וגיוס הון

Image by Anne Nygård

גיוס משקיע עבור פרויקטים ומיזמים חדשים מצריך סבלנות, ניסיון, התאמה נכונה בין סוג המיזם לאופי המשקיע, וכמובן גם קצת מזל לא מזיק.
ייתכן וליזם רעיון מדהים ובעל פוטנציאל רב, אך ללא הצגה מקצועית של העסק, במסגרת העבודה המתאימה, יהיה קשה מאד ליזם להשיג מימון לבדו.

לשם השגת מימון, גיוס משקיע וגיוס הון נדרש ידע והבנה לגבי מקורות הכסף הקיימים ותחום התמחותם של כל אחד ממקורות אלה. לכל מקור כסף שכזה קיימים יתרונות וחסרונות אשר יש להכניסם למערכת השיקולים בגיוס ההון. שיקולים אלו ישפיעו על עלות, זמן ואפקטיביות הגיוס.

לאחר איתור המשקיע הנכון, צריך לדעת לנהל מו"מ בצורה נכונה, אשר יוביל בסופו של דבר לסגירה על הסכם טוב.

אצלנו, ב"רן שטוק – ייעוץ ניהולי ועסקי ", תוכל ליהנות מכל האספקטים של גיוס השקעה וגיוס משקיעים – החל מבניית הטיוטא הראשונית של התוכנית העסקית, המשך בהערכת המקורות המתאימים לגיוס ההשקעה וכלה בסגירת ההסכם עם כל הפרטים המהותיים.

בנוסף לניסיון הרב אשר צברנו במהלך השנים בגיוס הון מקרנות שונות כגון "הקרן בערבות מדינה", "קרן שמש ליזמים צעירים", בנקים ועוד, מתגאה המשרד גם ברשת קשרים ענפה עם משקיעים פוטנציאליים מהארץ ומחו"ל אשר נבנתה לאורך שנים.

 

כמו כן, למשרד "רן שטוק" ישנו שיתוף פעולה עם חברת מימון בריטית המייצגת משקיעים אנגליים אשר מחפשים להשקיע בעסקים וטכנולוגיות ישראליות.
לצוות המשרד ניסיון עבר בגיוס הון לפרויקטים שונים בסך של יותר מ- 500 מיליון דולר.

bottom of page