top of page
Search

איך כותבים תכנית עסקית?

רוצה להקים עסק חדש? מחפש משקיע לסטארט אפ גאוני? צריך הלוואה/גיוס הון לצורך פיתוח העסק? רוצה למכור חלק מהעסק שלך? אם ענית "כן" על אחת מן השאלות, עליך להכין לתוכנית עסקית.

לפני שנדבר כיצד מכינים תכנית עסקית, יש לוודא תחילה שברור לנו מהי בכלל תוכנית עסקית, מתי מכינים תכנית עסקית, מי זקוק לתוכנית עסקית ולשם מה זקוקים לה.
מהי תוכנית עסקית?

תוכנית עסקית הינה מסמך, המציג את מפת הדרכים שתסייע לכל אדם, יזם או אפילו מנהל חברה להחליט על הכיוון אליו החברה שלו שואפת, ובכך לנווט את הדברים קדימה ויחד עם זאת לשמור על מיקוד ביעדים שהוצבו לאורך זמן. הצורך בתוכנית עסקית קיים ללא תלות בגודל העסק. החל מעסק קטן - חנות, סטרט אפ מתחיל וכו', וכלה בחברת היי-טק גדולה או קונצרן ענק. הכנת תוכנית עסקית איננה המטרה, אלא כלי תכנוני ואמצעי להצגה, המחשה ומעקב בדרך להשגת המטרות. ככלי תכנוני, התוכנית העסקית מלווה את בעליה לפני ובמהלך הדרך. עליה להיות דינאמית ויש לעדכנה באופן שוטף, על-מנת "לראות את הנולד" בכל עת ולהימנע מ"כיבוי שריפות" הכל כך מוכר. התוכנית העסקית ממחישה בצורה ברורה נושאים חשובים, מבליטה אותם ובמידת הצורך מוכרת אותך ואת המיזם שלך למשקיעים.מי זקוק לתוכנית עסקית?

התוכנית העסקית מיועדת בראש ובראשונה לך היזם ובעל העסק ולצרכים הבאים-

1. לצורכי פנים- כל עסק זקוק לתוכנית עסקית אשר תגדיר באופן ברור את אופי פעולת העסק. גם בטווח הקצר וגם לטווח הארוך. התוכנית העסקית צריכה להיות מקובלת על כל השותפים לפרוייקט (יזמים/בעלים) ולמעשה מגדירה: "מה צריך לעשות, ומדוע?". בראש סדר


הדברים, על המסמך לשכנע את היזמים עצמם כי אכן התוכנית העסקית היא בעלת סיכויי הצלחה

2. לצורכי חוץ – גיוס הון/הלוואה- לרוב העסק המתפתח יזדקק בתחילת דרכו וגם בהמשכו לשיתופי פעולה מגורמים שונים כגון משקיעים, בנקים, קונים, שותפים פוטנציאליים וכדו'. כל הגורמים המצוינים ידרשו לראות תוכנית עסקית עדכנית, ואם לא תהייה ברשות החברה תוכנית שכזו, היא עשויה להיתקל בקשיים רבים בהשגת שיתוף פעולה עם גורמים אלו.מתי מכינים תוכנית עסקית?


• הקמת עסק חדש (גיוס מקורות מימון/השקעה) • הרחבת עסק (מוצר חדש, מחלקה חדשה) • ניהול שוטף • שינוי מהותי בפעילות (שוק, מוצר, מחירים, תהליכי יצור, עלויות) • מכירת עסק (הערכת שווי חברה) • מיזוג חברות (הערכת שווי חברה) • תכנון וניתוח עסק


מרכיבי התוכנית העסקית


1. תמצית מנהלים 2. תיאור העסק 3. תיאור המוצר/ השירות 4. ניתוח השוק ופוטנציאל שיווקי 5. תכנון השיווק 6. אופן הקמת ותפעול העסק 7. המודל העסקי 8. היבטים פיננסים 9. תוכנית עבודה להמשך 10. נספחים


24 views0 comments

コメント


bottom of page